Синквейн

Синквейн (від фр. Cinquasin, англ. Cinquain) - це творча робота, яка має коротку
форму вірша, що складається з п'яти неримованих рядків.
Сінквейн - це не просто вірш, а вірш, написаний за такими правилами:
·        1 рядок - один  іменник, що висловлює головну тему cінквейна.
·        2 рядок - два прикметники, що висловлює головну думку.
·        3 рядок - три дієслова, що описують дії в рамках теми.
·        4 рядок - фраза, що несе певний сенс.

·        5 рядок - висновок в формі іменника (асоціація з першим словом).